Strategický plán rozvoje Chodova 2030

Dnešní město musí být dobrým místem pro život mladých lidí, rodin, dětí a starší generace. Musí svým obyvatelům nabízet možnost realizovat své sny a úkolem vedení města je, abychom naslouchali našim sousedům a snažili se respektovat jejich přání.

Společně jsme vytvořili dlouhodobou strategii rozvoje Chodova, která si klade ambiciózní cíle. Nesmíme ale zapomínat na to, že každé město je vždy takové, jaké si ho uděláme. Město totiž tvoří hlavně lidé, kteří v něm žijí.

Nový strategický plán Chodova naleznete zde.  Naše konkrétní aktivity najdete pod každým opatřením, případně na mapě projektů.

Vzdělání

Chodov je městem, kde vyrůstám.

Podpora vzdělání není otázkou jen pro mladé. Také podpora celoživotního vzdělávání bude v budoucnu s ohledem na plánovanou transformaci našeho kraje důležitým úkolem měst pro zvýšení konkurenceschopnosti vlastních občanů na trhu práce. 
Problém vysoké nezaměstnanosti bude město řešit v rámci svých kompetencí zavedením preventivních opatření a také formou aktivní podpory spolupráce škol a podniků v regionu. Rádi bychom mladým, kteří se rozmýšlejí, který obor pro ně bude v budoucnu ten pravý, představili středoškolské obory strojní, IT a elektro a řadu řemeslných živností, které jsou dlouhodobě poptávané na regionálním trhu práce. Praktickými ukázkami náplně těchto oborů a řemesel chceme zvýšit jejich atraktivitu a podpořit tak zájem žáků o jejich studium.

Bydlení

Chodov je městem, kde jsem spokojený/á.

Spokojenost občanů s životem ve městě ovlivňuje obecně velké množství témat. Mezi ty nejzásadnější, které chceme řešit v první řadě, patří především témata bydlení, dopravy a bezpečnosti. Naši pozornost budeme věnovat také budování lepší image města, a to za podpory moderních technologií a udržitelnosti.

Propagace města jako místa pro bydlení

Propagace města jako místa pro bydlení

Otevřít Propagace města jako místa pro bydlení
Zpracování souhrnné energetické koncepce

Zpracování souhrnné energetické koncepce

Otevřít Zpracování souhrnné energetické koncepce
Revitalizace obchodní zóny CAFEX a bývalé budovy ZUŠ - spojení s úpravou parku ČSM

Revitalizace obchodní zóny CAFEX a bývalé budovy ZUŠ - spojení s úpravou parku ČSM

Otevřít Revitalizace obchodní zóny CAFEX a bývalé budovy ZUŠ - spojení s úpravou parku ČSM
Nové využití současné budovy městské knihovny - tvorba záměru

Nové využití současné budovy městské knihovny - tvorba záměru

Otevřít Nové využití současné budovy městské knihovny - tvorba záměru
Spolupráce s krajem při realizaci obchvatu města - příprava „severní“ varianty

Spolupráce s krajem při realizaci obchvatu města - příprava „severní“ varianty

Otevřít Spolupráce s krajem při realizaci obchvatu města - příprava „severní“ varianty

Veřejný prostor

Chodov je městem, které se mi líbí.

Veřejný prostor člověka ovlivňuje a jeho estetika podvědomě těší. Život v místech, o které město pečuje, lidi přitahuje a má vliv na jejich náladu a spokojenost. Chodov v tomto ohledu stále ještě trpí neurčitostí a odcizením veřejného prostoru. Již například vyšší podíl kvalitní zeleně ve městě pomůže tato negativa omezovat. V širším centru města budeme podporovat rozšíření podnikatelských aktivit, vznik obchodů a příležitostí pro volný čas a kulturu tak, aby v každou denní dobu bylo využívanou a atraktivní oblastí města.

Revitalizace obchodní zóny CAFEX a bývalé budovy ZUŠ - spojení s úpravou parku ČSM

Revitalizace obchodní zóny CAFEX a bývalé budovy ZUŠ - spojení s úpravou parku ČSM

Otevřít Revitalizace obchodní zóny CAFEX a bývalé budovy ZUŠ - spojení s úpravou parku ČSM
Podpora občanů v třídění odpadu - průběžně

Podpora občanů v třídění odpadu - průběžně

Otevřít Podpora občanů v třídění odpadu - průběžně
Revitalizace území Vintířovského potoka a Bahňáku - protipovodňová opatření

Revitalizace území Vintířovského potoka a Bahňáku - protipovodňová opatření

Otevřít Revitalizace území Vintířovského potoka a Bahňáku - protipovodňová opatření
Rekonstrukce vnitřních prostor Městského záchranného systému (MZS) včetně pracoviště stálé dozorčí služby

Rekonstrukce vnitřních prostor Městského záchranného systému (MZS) včetně pracoviště stálé dozorčí služby

Otevřít Rekonstrukce vnitřních prostor Městského záchranného systému (MZS) včetně pracoviště stálé dozorčí služby

Život ve městě

Chodov je městem, kde žiji.

Město, jako živý organismus, nemůže fungovat bez pulsujícího centra, kde tepovou frekvenci dodávají lidé. Jsme hrdí na to, že v Chodově aktivně funguje nadprůměrné množství spolků a zájmových organizací, které usnadňují zapojení obyvatel do veřejného života a pomáhají posilovat místní komunitu a pocit sounáležitosti. 

Menu